November 28, 2018

Fokusert og informativt redesign

Kompleksitet kan forenkles gjennom intuitivt design. I dag er vi klare med et redesign av Busy som føles mer kompakt, fokusert og informativt.

September 24, 2018

Normaltidsoversikt og omsetning

Få rask oversikt over ansatte som har registrert timer under/på/over normaltid, kolonne for omsetning, samt design og stabilitetsforbedringer.

June 4, 2018

Avdelingsregler og integrert support

Spesifiser regler på avdelingsnivå, integrert support gjennom Intercom, visuell bekreftelse på utførte handlinger, samt andre forbedringer.

May 9, 2018

Innsikt i timedata fra 24SevenOffice

Se timedata for uke og dag med utvidbare rader i timeoversikten, forbedringer tilknyttet design, samt andre optimaliseringer og feilrettinger.

April 30, 2018

E-postvarsler og optimaliseringer

Motta varsel på e-post når en ansatt forespør utbetaling av timer, redesign av komponenter, samt andre optimaliseringer tilknyttet synkronisering og hastighet.

April 17, 2018

Regelmotor og varslinger

Spesifisere avvik fra standardregler i arbeidstid for en spesifikk dag eller periode, velg hvem i selskapet som skal motta varslinger, samt andre forbedringer.