Avdelingsregler og integrert support

June 4, 2018

Avdelingsregler og integrert support

Regler på avdelingsnivå

En kan nå spesifisere hvilke regler som skal gjelde for hver enkelt avdeling. Oppsettet gjøres ved å gå til selskapssiden for å så velge den respektive avdelingen fra filtreringen oppe til høyre.

  • Avdelingsledere kan nå gjøre endringer for sin avdeling.
  • Aktiver/deaktiver selskapsregler for en avdeling.
  • Opprett nye avdelingsspesifikke regler.
  • Visningsinnstillinger for avdeling.
  • Utregninger for avdeling.

Integrert support med Intercom

Henvendelser ved support kan nå gjøres enkelt gjennom Intercom, som er direkte integrert i Busy. Intercom finner du ved å trykke på sirkelen nederst til høyre i løsningen.

Visuell bekreftelse på utførte handlinger

En får nå visuell bekreftelse ved utførte handlinger i løsningen gjennom en animasjon nede til venstre.