Oppdateringer
Avdelingsregler og integrert support

June 4, 2018

Avdelingsregler og integrert support

Regler på avdelingsnivå

En kan nå spesifisere hvilke regler som skal gjelde for hver enkelt avdeling. Oppsettet gjøres ved å gå til selskapssiden for å så velge den respektive avdelingen fra filtreringen oppe til høyre.

  • Avdelingsledere kan nå gjøre endringer for sin avdeling.
  • Aktiver/deaktiver selskapsregler for en avdeling.
  • Opprett nye avdelingsspesifikke regler.
  • Visningsinnstillinger for avdeling.
  • Utregninger for avdeling.

Integrert support med Intercom

Henvendelser ved support kan nå gjøres enkelt gjennom Intercom, som er direkte integrert i Busy. Intercom finner du ved å trykke på sirkelen nederst til høyre i løsningen.

Visuell bekreftelse på utførte handlinger

En får nå visuell bekreftelse ved utførte handlinger i løsningen gjennom en animasjon nede til venstre.