E-postvarsler og optimaliseringer

April 30, 2018

E-postvarsler og optimaliseringer

E-postvarsler

En mottar nå varsler på e-post ved hendelser i applikasjonen. I første omgang når en ansatt forespør utbetaling av timer. Det er kun brukere satt opp som varslingsmottakere på selskapssiden som vil motta varsler.

Normaltid

Oppdatering av normaltid for inneværende arbeidsdag skjer nå kl. 09:00 (har tidligere vært 00:01). Ansatte og ledere vil enklere kunne lese av representativ data fra forrige arbeidsdag før kl. 09:00, upåvirket av eventuell minustid generert for timer som ikke er ført for den inneværende dagen. Vi vil i en fremtidig versjon tilrettelegge for at virksomheter selv kan styre når på døgnet normaltid legges til.

Redesign av varsler

Varsler i applikasjonen er nå presentert gjennom kategoriene «nye» og «tidligere».

Nye varsler

  • Er markert i oransje helt til de er behandlet.
  • Godkjenn utbetaling med to klikk ved å trykke på varslingen.
  • Marker varslen som allerede behandlet ved å trykke på den oransje knappen.

Tidligere varsler

  • Fungerer som logg med de siste 8 varslene.
  • Er markert som allerede behandlet.

Annet

  • Redesign av diverse komponenter.
  • Ansatte synkroniserer nå sin egen data fra 24SO ved hver innlogging.
  • Hastighet- og stabilitetsoptimaliseringer (spesielt rettet mot Internet Explorer).