Fokusert og informativt redesign

November 28, 2018

Fokusert og informativt redesign

Redesign

Når en bygger produkt er det en stor utfordring at ting blir mer komplekse over tid. Mer funksjonalitet, flere skjermer og flere måter å gjøre ting på resulterer fort i at kompleksiteten kan bli overveldende og produktet vanskelig å forstå. Derfor er det viktig for oss å forenkle kompleksiteten gjennom intuitivt design.

I dag er vi klare med et redesign av Busy som er mer kompakt, fokusert og informativt.

  • Informative knapper som forklarer funksjonaliteter er nå tilgjengelig i hele applikasjonen.
  • Timerapport og timekontroll er mer kompakt hvor viktig informasjon er fremhevet, og mindre viktig informasjon er plassert lengre bak.
  • Brukersiden hvor ansatte administreres er forenklet, hvor det tydeligere fremkommer hva som kan og ikke kan endres.
  • Innstillingene har fått ny menystruktur som gjør applikasjonen enklere å forstå. Dette gir oss muligheten til å implementere mer avansert funksjonalitet i fremtiden uten å øke kompleksiteten for brukeren. Det er nå også mulig å skjule kolonner en ikke benytter gjennom visningsinnstillingene.
  • Funksjonalitet som tidligere lå i top-bar tilknyttet synkronisering, selskapsbytte og tilgang til profilsiden er nå flyttet til navigasjonen på venstre side.
  • Forbedret visuell bekreftelse ved gjennomføring av handlinger i applikasjonen.
  • Generelle forbedringer tilknyttet design.

Timerapport

Automatisk beregning

I timerapporten får du automatisk beregning av ansattes timedata. Alle timer registreres kun én gang i 24SO, hvor de hentes og kategoriseres i Busy. Se beregnet normaltid, mertid, overtid, minustid, feriesaldo, akkumulert timesaldo og mer.


Timekontroll

Et raskt overblikk

I timekontrollen får du et raskt overblikk over at alle timene kommer med. Ruter som viser rødt indikerer timer ført under normaltid, grønt indikerer timer ført akkurat på normaltid og blått indikerer timer ført over normaltid.

Brukere

Administrer ansatte

På brukersiden kan du gjøre justeringer tilknyttet ansattes arbeidsforhold. Trykk på en av de ansatte i oversikten og rediger avdeling, rettighetsnivå, startdato, overtid og stillingsprosent.

Innstillinger

Tilpasset internrutiner

I innstillingene kan du gjøre endringer tilpasset virksomhetens internrutiner. Rediger hva som skal vises, hvordan logikk som skal gjelde og opprett spesialtilpassede regler for fridager, halvdager, heldager eller periodebasert sommertid.