Innsikt i timedata fra 24SevenOffice

May 9, 2018

Innsikt i timedata fra 24SevenOffice

Utvidbare rader

En kan nå få bedre innsikt i timedataen hentet fra 24SevenOffice ved å trykke på radene i timeoversikten for alle ansatte. Se beregnet normaltid og antall timer ført på måneds, ukes- og dagsnivå. Flere beregninger vil lanseres i nær fremtid.

Lagring av timedata

Timedata lagres nå for år, måned, uke og dag. Dette gjør det mulig å presentere mer detaljerte beregninger og legger et godt grunnlag for å i fremtiden kunne utarbeide avanserte rapporter.

Annet

  • Visning av maksimalt to desimal som standard (se flere ved hover).

Feilretting

  • Løst problem med sider som ikke oppdateres automatisk etter synkronisering.
  • Løst problem med sider som «hopper» når scrollbar åpnes.
  • Løst problem med månedsvelger som «hopper» ved endring av måned.