Normaltidsoversikt og omsetning

September 24, 2018

Normaltidsoversikt og omsetning

Normaltidsoversikt

En kan nå raskt få oversikt over ansatte som har registrert timer under/på/over normaltid ved å trykke på rutenett-visning på siden for timerapport. Funksjonen er tilgjengelig for administratorer og avdelingsledere som kan se ansatte tilknyttet sin avdeling.

  • Arbeidstid under normaltid indikeres i rødt.
  • Arbeidstid tilsvarende normaltid indikeres i grønt.
  • Arbeidstid over normaltid indikeres i blått.

Omsetning

En kan nå få tilgang til omsetning pr. ansatt og på selskap/avdeling. Omsetning beregnes basert på totalt antall fakturerbare timer ganget med timeprisen for de respektive arbeidstypene timene er ført på. Funksjonen aktiveres gjennom «Visning» under «Innstillinger».

  • Ansatte kan se sin egen omsetning.
  • Avdelingsledere kan se omsetning til ansatte tilknyttet sin avdeling.
  • Omsetning vises i tabellen for hver ansatt og som nøkkeltall for selskap/avdeling.

Design

Vi har også gjort en oppdatering av designet i applikasjonen, samt en rekke forbedringer tilknyttet stabilitet.