Regelmotor og varslinger

April 17, 2018

Regelmotor og varslinger

Regelmotor

En kan nå bygge spesialtilpassede regler for selskapet. De to regeltypene (dagsbasert og periodebasert) gjør det mulig å spesifisere avvik fra standardregler i arbeidstid for spesifikke dager (f.eks. halvdag onsdagen før påske) eller over en lengre periode (f.eks. sommertid). Reglene opprettes fra selskapssiden.

Dagsbasert regeltype

 • Overstyrer helligdager.
 • Gjør det mulig å spesifisere; fri, halvdag, heldag eller spesifikk normaltid for én gitt dag.

Periodebasert regeltype

 • Overstyrer ikke helligdager.
 • Gjør det mulig å spesifisere normaltid for en spesifikk periode.

Regler i en fremtidig versjon:

 • Tildeling av ekstra feriedager for arbeidstakere over 60 år.
 • Gjøre det mulig å spesifisere regler ned på avdeling, team- og ansattnivå.
 • Annet.

Varslinger

En kan nå spesifisere hvilke personer tilknyttet selskapet eller avdelingen som skal motta varslinger om utbetalinger. Det vil i neste versjon også bli implementert utsendelse av e-post tilknyttet disse varslene. Varslene opprettes fra selskapssiden.

Varslinger tilknyttet arbeidsmiljøloven som kommer i en fremtidig versjon:

 • Samlet overtid på mer enn 10 timer i løpet av 7 dager.
 • Samlet overtid på mer enn 25 timer i løpet av 4 sammenhengende uker.
 • Samlet overtid på mer enn 200 timer i løpet av 52 uker.
 • Samlet arbeidstid over 13 timer i løpet av 24 timer.
 • Samlet arbeidstid over 48 timer i løpet av 7 dager (denne grensen gjennomsnittsberegnes over en periode på 8 uker).

Annet

 • Forbedret visuell fremstilling av når data synkroniseres.
 • Forbedret design på selskapsoversikt og brukerside.
 • Diverse optimaliseringer tilknyttet stabilitet og sikkerhet.