<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1599956070765084&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> 5 gode grunner til å bruke stemplingsur i Busy

5 gode grunner til å bruke stemplingsur i Busy

Skrevet av: Mira Zeiffert -

Lesetid: 2minutter

Mange bedrifter velger å la ansatte stemple timer ved hjelp av et stemplingsur på arbeidsplassen. Det er også mulig å gjøre i Busy! Stemplingsuret er heldigitalt og integrert i resten av timeføringssystemet. Her er fem grunner til at dere bør stemple arbeidstiden i Busy ⏱

1. Unngå feilføringer og mangelfulle timelister

De færreste starter å arbeide akkurat når klokka slår 08:00 om morgenen. Mer realistisk er det å starte for eksempel 08:08, men likevel registrere arbeidstid fra klokken åtte. Andre ganger glemmer man kanskje å registrere en time, eller glemmer når man gikk fra jobb, slik at det blir vanskelig å føre timene korrekt.

Problemer som dette elimineres når man velger å benytte stempling som timeføringsmetode, for da er det kun faktisk arbeidstid som blir registrert. Ved å plassere stemplingen nær inngangen til arbeidsplassen blir de ansatte alltid påminnet å sjekke inn og ut. Dessuten er det ikke mulig å sjekke inn før den ansatte er fysisk på plass på jobben, og slik vil dere unngå feilføringer og få et mer korrekt timegrunnlag.

 

stemplingsur-2

 

2. Spar tid og fjern frustrasjon

Hvor mye tid bruker dere på manuelle timelister i dag? Med stempling i Busy slipper dere det, for der blir timelistene ført av seg selv! Med minimalt administrasjonsarbeid kan dere heller bruke tiden på de oppgavene som skaper verdi.

Ikke bare sparer man tid på timelister ved å bruke stemplingsur, heller – de ansatte spares også for mye frustrasjon rundt arbeidstid og timeregistrering. Det er det en kjent sak at manuell timeføring kan oppleves som vanskelig og kjedelig, og kommer gjerne på toppen av en allerede travel arbeidsdag. Med stemplingsur fjernes denne problemstillingen, og registrering av arbeidstid blir en naturlig del av dagen når den ansatte kommer og går.

 

3. Skap et skille mellom arbeid og fritid

At skillet mellom arbeid og fritid forsvinner har med tiden blitt vanligere og vanligere for mange. Det tikker kanskje inn et par mail på kvelden som man bare «må» svare på, og plutselig har man brukt en time av kvelden på jobb. Dette er vanskelig å unngå dette når jobben – og timeføringen – alltid er tilgjengelig, og for noen er det heller ikke bærekraftig for den mentale helsen å aldri ha helt fri. Da kan stempling på arbeidsplassen være den ultimate løsningen for å skape et skille mellom når ansatte de faktisk er jobb, og når man kan ta seg fri.

 

4. Stemple tid med automatisk lønnstillegg

Ikke nok med at stemplingsuret i Busy gjør timeregistreringen for deg; Med funksjon for tilleggsregler i Busy sin timebank blir overtid og annet lønnstillegg regnet helt av seg selv. Ved valg av lønnstillegg kan du velge mellom de ferdige reglene for automatisk overtidsberegning, helligdagstillegg eller helgetillegg– eller bygge din helt egen regel, basert på ditt behøv.. Lønnskjøring på 1-2-3!

 

5. Velg mellom stemplingsur, tidslinje og timeliste

Stemplingsur kan være fint å ha som standard timeregistrering i en normal hverdag, men noen ganger oppstår det situasjoner der man ikke lenger kan være fysisk til stede på arbeidsplassen. Et godt eksempel er koronapandemien, da hjemmekontor ble den nye standarden for mange yrker. I slike situasjoner er det viktig at timeføringssystemet også legger til rette for å kunne registrere timer hjemmefra.

Med Busy er dere forberedt på det uforberedte, og har alltid friheten til å velge selv. Administratoren kan når som helst ta brukere ut av stemplingsmodus, og tilbake til ordinær timeregistrering på Busy sin tidslinje – eller med timeliste, om dere foretrekker det.

 

New call-to-action