5 gode grunner til å bruke stemplingsur i Busy

Skrevet av: Mira Zeiffert -

Lesetid: 2minutter

Mange bedrifter velger å la ansatte stemple timer ved hjelp av et stemplingsur på arbeidsplassen. Det er også mulig å gjøre i Busy! Stemplingsuret er heldigitalt og integrert i resten av timeføringssystemet. Her er fem grunner til at dere bør stemple arbeidstiden i Busy ⏱

✔️ Unngå feilføringer og mangelfulle timelister

De færreste starter å arbeide akkurat når klokka slår 08:00 om morgenen. Mer realistisk er det å starte for eksempel 08:08, men likevel registrere arbeidstid fra klokken åtte. Andre ganger glemmer man kanskje å registrere en time, eller glemmer når man gikk fra jobb, slik at det blir vanskelig å føre timene korrekt.

Problemer som dette elimineres når man velger å benytte stempling som timeføringsmetode, for da er det kun faktisk arbeidstid som blir registrert. Ved å plassere stemplingen nær inngangen til arbeidsplassen blir de ansatte alltid påminnet å sjekke inn og ut. Dessuten er det ikke mulig å sjekke inn før den ansatte er fysisk på plass på jobben, og slik vil dere unngå feilføringer og få et mer korrekt timegrunnlag!

 

stemplingsur-2

 

✔️ Spar tid og fjern frustrasjon

Hvor mye tid bruker dere på manuelle timelister i dag? Med stempling i Busy slipper dere det, for der blir timelistene ført av seg selv! Med minimalt administrasjonsarbeid kan dere heller bruke tiden på de oppgavene som faktisk er viktig.

Men ikke bare sparer man tid på timelister ved å bruke stemplingsur – de ansatte spares også for mye frustrasjon rundt arbeidstid. Det er ikke unormalt at noen er mindre punktlige enn andre når det gjelder arbeidstiden sin, hvilket kan oppleves konfliktfylt og urettferdig for de som alltid kommer tidsnok på jobb. Med fysisk innsjekk og utsjekk fjernes konflikten, slik at alle ansatte behandles likt. Kanskje blir de til og med mer punktlige når de er nødt til å sjekke inn på jobben?

 

✔️ Skap et skille mellom arbeid og fritid

At skillet mellom arbeid og fritid forsvinner har med tiden blitt vanligere og vanligere for mange. Det tikker kanskje inn et par mail på kvelden som man bare «må» svare på, og plutselig har man brukt en time av kvelden på jobb. Dette er vanskelig å unngå dette når jobben – og timeføringen – alltid er tilgjengelig, og for noen er det heller ikke bærekraftig for den mentale helsen å aldri ha helt fri. Da kan stempling på arbeidsplassen være den ultimate løsningen for å tvinge de ansatte til kun å arbeide når de faktisk er jobb, og ta seg fri ellers. 

 
 

✔️ Friheten til å velge selv

Stempling kan være fint å ha som standard timeregistrering i en normal hverdag, men de to siste årene har vist oss at man ikke alltid kan være fysisk til stede på arbeidsplassen. Som følge av koronapandemien har påbud om hjemmekontor per i dag blitt gjeninnført i mange kommuner. Da er det viktig at timeføringssystemet også legger til rette for å registrere timene hjemmefra når det er nødvendig. Med Busy kan administratoren når som helst ta brukere ut av stemplingsmodus og tilbake til ordinær timeregistrering i Busy. Dermed har dere alltid friheten til å velge selv hvordan dere ønsker å føre timer. 

✔️ Stemple tid med automatisk lønnstillegg

Ikke nok med at stemplingsuret i Busy gjør timeregistreringen for deg. Med nyheten «tilleggsregler» i Busy blir overtid og annet lønnstillegg regnet helt av seg selv, slik at du kan følge lover og regler for lønnstillegg helt uten manuell håndtering! Ved valg av lønnstillegg kan du velge mellom de ferdige reglene for automatisk overtidsberegning, helligdagstillegg eller helgetillegg, samt bygge din helt egen regel. Lønnskjøring på 1-2-3!

 

Her kan du lese hvordan dere kommer i gang med stempling!