<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1599956070765084&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Arbeidspress i kreative byråer: Endringen bør starte i systemene

Arbeidspress i kreative byråer: Endringen bør starte i systemene

Skrevet av: Mira Zeiffert -

Lesetid: 2minutter

Arbeidsbelastningen i kreative byråer har over lengre tid vært på et usunt nivå, og i Kampanje.com diskuterer bransjen hvordan de skal slutte fred med det voldsomme arbeidspresset. Samtidig har mange byråansatte lite oversikt over egen tidsbruk – gjerne som følge av dårlige eller manglende systemer.

Stressa arbeidspress byrå

Den seneste tiden har det blitt reist en viktig diskusjon blant de kreative byråene i landet.

Arbeidsbelastningen deres har over lengre tid vært på et usunt nivå, og tidsfristene er gjerne korte. Byråansatte skriver i Kampanje.com at de er slitne av å jobbe overtid og kun få en klapp på skulderen eller en fancy middag som belønning. Ledere uttrykker også bekymring, og flere er nå enig i at de ønsker å slutte fred med det voldsomme arbeidspresset i byråbransjen.

 

En arbeidskultur som mangler bærekraft

Ordet bærekraft blir typisk satt i sammenheng med klima, men i det store bildet handler bærekraft om langt mer. Paradokset er at byråene roper bærekraft utad, samtidig som de mangler tid til å jobbe med bærekraftig arbeidsbelastning hos seg selv, skriver en byråleder i Kampanje.com.

Et enda større paradoks er at byråene lever av kreativitet. For mens ansatte får korte tidsfrister på å levere unike resultater, er stress blant kreativitetens største fiender, noe som er bevist av forskning

Det har vært mye snakk om arbeidskulturen i forbindelse med denne utfordringen. Dersom man i en bedrift har en kultur for å jobbe overtid hver dag for lite eller ingen betaling, vil de færreste være komfortabel med å si ifra. Det kan tenkes at en endring av denne kulturen vil være et effektivt tiltak i kampen mot arbeidspresset. Men dette er lettere sagt enn gjort, for hvor skal egentlig endringen starte?

 

Behovet for å sette arbeidsdagen i system

En viktig – men kanskje undervurdert – faktor i påkjenningen de ansatte føler er mangelen på verktøy som klarer å systematisere arbeidsdagen godt nok. Noen mener de ansatte må bli flinkere til å si ifra om overbelastningen de føler på. Likevel mangler flere en tilstrekkelig oversikt over sin egen arbeidstid. De har ingen ting å vise til for å si ifra.

Også noen prosjektledere mangler oversikt over den faktiske kapasiteten til de ansatte. De kan derfor ende opp med å sprenge den og overbooke ansatte – gjerne i full uvitenhet.

At byråenes tjenester i dag har blitt så etterspurte skal vi være glade for. Likevel er dette en bransje drevet av mennesker, og som er avhengig av god fysisk og psykisk helse hos de ansatte. Det blir desto viktigere for byråene å få på plass systemer for å lette på trykket og forenkle hverdagen til de ansatte, før de selv må si stopp. Endringen bør starte i systemene.

 

Busy har som misjon å hjelpe folk med å prioritere tiden på det som er viktig. Byråer som JCP, We Are Live, CompEdge og Bas kommunikasjon bruker i dag Busy som et samlet system for trafikkering med kapasitetskontroll, timeføring med tidslinje, timebank med overtidsberegning og kraftige prosjektrapporter – med integrasjon til kalenderen. Hvordan Busy kan hjelpe dere å slutte fred med arbeidspresset kan du lese mer om her.