<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1599956070765084&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Bas Kommunikasjon fikk fart på timeføringen 🚀

Bas Kommunikasjon fikk fart på timeføringen 🚀

Skrevet av: Mira Zeiffert -

Lesetid: 1 minutt

Bas Kommunikasjon opplevde sitt timeføringssystem som tungvint og lite brukervennlig. Det var fram til de fikk et tips fra sine regnskapsførere i Value Group om å prøve ut Busy.

Bas kommunikasjon

Bas Kommunikasjon.

Bas er et kommunikasjonsbyrå i Oslo bestående av 63 ansatte. De er spesialister på innsiktsbasert kommunikasjon, og er søsterselskapet til prisvinnende Netlife Design, Conteir og Data Factory.

Det gamle timeføringssystemet til Bas var lite brukervennlig. Det var tungvint for de ansatte å føre timer, og for ledelse, HR og økonomi-avdeling var det tidvis utfordrende å holde oversikt over arbeidstid, ferie og fravær.

 

Ansatte fører timer mer regelmessig

Etter tips fra regnskapsførerne i Value Group, tok Bas i bruk timeføringssystemet Busy. Det var den høye brukervennligheten som overbeviste dem til å bytte ut sine gamle systemer.

– Busy har gjort arbeidshverdagen enklere. Ansatte fører nå timer mer regelmessig, det er lett å ta ut rapporter og vi holder bedre oversikt, forteller økonomi- og HR-leder Janicke Kielland.‍

 

Janicke Kielland

 

Kielland har også tanker om hvordan systemet kan bli enda bedre, og setter pris på at leverandøren lytter til brukernes ønsker.

– Jeg ønsker meg enda bedre rapporter for tid som er planlagt fremover, blant annet planlagt ferie, foreslår hun.

 

Snakker med ERP-systemet

Bas benytter ERP-systemet fra 24SevenOffice. Kielland forteller at den største fordelen med Busy er at ERP og timeføring snakker sammen. Det betyr at kunder, prosjekter og brukere er de samme som i 24SevenOffice. Timer som er lagt inn i Busy faktureres via fakturamodulen i 24SevenOffice, uten ekstra arbeid.

– Busy har inspirert oss til å forenkle våre faktureringsrutiner, sier Kielland.

 

Vil anbefale Busy

Kielland har dessuten et positivt inntrykk av menneskene bak Busy, og forteller at de gir meget raske tilbakemeldinger i chatten.

– Jeg vil anbefale Busy til alle som ønsker en en enklere måte å føre timer på, sier hun.