<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1599956070765084&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Få kontroll: Permitteringer og redusert arbeidstid

Få kontroll: Permitteringer og redusert arbeidstid

Skrevet av: Jonas Klafstad -

Lesetid: 1 minutt

I denne artikkelen viser vi hvordan en kan håndtere permittering eller annet lengre fravær i Busy, slik at leder har kontroll og den ansatte ikke trenger å registrere timer i fraværsperioden.

business mann

Å permittere ansatte er krevende, men det er ikke noen grunn til å ha et timeføringssystem som skal gjøre jobben mer krevende enn den allerede er. I Busy har vi en målsetning om å automatisere så mange prosesser knyttet til timeføring, ferie- og fraværshåndtering som mulig.

Hvordan fungerer det?

Gjennom timebanken i Busy får alle ansatte en spesialtilpasset arbeidsuke tilknyttet sitt arbeidsforhold. Til vanlig regulerer denne hvor mye som regnes som forventet arbeidstid for den ansatte og tar høyde for norske helligdager, som Busy benytter for å beregne overtid og fleksitid.

I arbeidsuken er det mulig å legge til endringer som trer i kraft over tid. Dette gjør det enkelt å håndtere endring i stillingsprosent, eller en lengre periode uten arbeidstid, f.eks en permisjon.

permitteringer 1

Under opprettelse av den nye arbeidsuken får du mulighet til å spesifisere startdato og sluttdato for når arbeidsuken skal gjelde. Ved å oppgi en sluttdato vil Busy automatisk gjenoppta den ordinære arbeidsuken når sluttdato har passert, f.eks når permisjonen er over.

permitteringer 2

I den nye arbeidsuken får du så mulighet til å justere arbeidstiden som skal gjelde i den valgte perioden, som gir en enkel mulighet for å regulere arbeidstiden til den ansatte.

permitteringer 3

Sluttresultatet er at den ansatte slipper å føre timer i henhold til perioden med redusert arbeidstid, hvor leder enkelt får innsikt i den ansattes arbeidsuke og når den ansatte er tilbake i jobb.