<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1599956070765084&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Fra nyutdannet til startup i vekst 📚🚀

Fra nyutdannet til startup i vekst 📚🚀

Skrevet av: Mira Zeiffert -

Lesetid: 2minutter

Blant noen har det jobbe i oppstartsbedrifter fått et rykte som tøft, usikkert og dårlig lønnet. Jeg vil derfor fortelle hvordan jeg – som det nyeste tilskuddet i Busy – har opplevd arbeidet i en startup, og vise hvorfor flere bør vurdere å gi slike bedrifter en sjanse i jobbsøkingen.

Startup idea

Mens enkelte drømmer om å jobbe i startups, er det andre som ikke lar seg friste like mye av slike jobber. Blant noen har det jobbe i oppstartsbedrifter fått et rykte som tøft, usikkert og dårlig lønnet. Slik er det ikke alltid, og faktisk er det enkelte sider ved en startup-jobb som er langt bedre enn en stilling i et stort og etablert selskap. Jeg vil derfor fortelle hvordan jeg – som nyutdannet og det nyeste tilskuddet i Busy – har opplevd arbeidet i en startup, og vise hvorfor flere bør vurdere å gi slike bedrifter en sjanse i jobbsøkingen.

Liten bedrift, store fordeler

Jo mindre bedrift, jo mer vil du kunne utnytte fordelene med dette. De fleste startups er relativt små i størrelse, og dette preger naturligvis organisasjonsstrukturen. Selskapene er ofte «flate», noe som gir mer rom for kreativ utfoldelse, samarbeid og åpen kommunikasjon. Mange større selskaper aspirerer etter å skape en slik struktur fordi de mener det forbedrer både tilpasningsdyktighet og trivsel.

I tillegg er det gjerne mer rom for vennskap og sosialt samvær. Vi snakker ikke bare om lønningspils, men også middager, hytteturer og kanskje til og med ferieturer med jobben. Det samholdet man får av å være en liten gjeng som bygger opp noe stort vil du ha vanskelig for å finne på en annen arbeidsplass.

La meg også nevne antall søkere. Større selskaper får gjerne mange søkere med lang erfaring å vise til, og da står som regel ikke nyutdannede først i køen. Startups på den andre siden tar deg imot med åpne armer på tross av lite erfaring, og tror på den kunnskapen du har. 

Ikke ha så høye forventninger til lønnen, da… eller?

Det som kanskje skremmer bort mange når det gjelder startups er lønnsspørsmålet. Hvor mye bedriften kan tilby i lønn er naturligvis veldig varierende, og det er stor forskjell på om bedriften er 1, 3 eller 5 år gammel. Det tar gjerne litt tid før en startup begynner å tjene penger.

Likevel kan du stole på at bedriften er i vekst når de ser etter nye hoder, for ellers hadde de simpelthen ikke ansatt noen fler. En ny ansatt kan sammenlignes med en investering – jo mer en satser, jo mer kan en forvente å få tilbake. Jeg er helt sikker på at startup-bedriften vil strekke seg langt for å tilby deg som ny ansatt en konkurransedyktig lønn, slik at du ikke skal få lyst til å bytte jobb etter kort tid.

 

Frihet, på godt og vondt

En av fordelene – og ulempene – med startup-arbeid er at stillingen du fyller mest sannsynlig ikke har eksistert før. Det betyr at det er du som former den. Kall det frihet til å gjøre hva du selv vil, eller frihet til å ikke vite hva du skal gjøre. Her er fordelen, som tidligere nevnt, at det er helt naturlig i en liten bedrift å samarbeide med kollegene for å finne en løsning.

Det man uansett bør være klar over er at arbeidet ikke er enkelt. Når bedriften har ansatt deg fra utsiden er det fordi du sitter på kompetanse de ikke har selv. Ingen kan fortelle deg nøyaktig hva du skal gjøre eller hvordan du skal tenke. Som nyutdannet kan du kanskje føle at du egentlig ikke vet noen ting, og da er naturligvis en slik jobb veldig utfordrende.

Likevel er ikke utfordrende synonymt med negativt. Se på det fra denne siden: En jobb i startup er den ultimate måten å lære seg å lære selv. Ved å måtte ta ansvar og tenke nytt vil man jobbe seg opp en selvstendighet som få kan skryte på seg – og hvis ikke det er å skille seg ut, så vet ikke jeg.