Busy Blogg
Fullstakk lar kalenderen stå i sentrum av hverdagen

April 18, 2023

Fullstakk lar kalenderen stå i sentrum av hverdagen

Publisert av:
Mira Malene Zeiffert

Fullstakk er et vekstbyrå. De hjelper kundene med å nå sine mål ved å gjøre den digitale markedsføringen til en vekstmaskin. Byrået består av dyktige rådgivere og operasjonelle spesialister – og fordi de selger timer, behøver de et godt timeverktøy.

– Timene er legoklossene i vår bedrift, og for å kunne planlegge «byggverket», må vi vite hva vi har tilgjengelig av timer og hvordan de brukes, forteller daglig leder Fridtjof Hødnebø.

Fullstak tok Busy i bruk i november 2022. Hovedutfordringen med det tidligere timeføringssystemet var synkronisering med faktureringen.

– Det ble for mye jobb og for mye feil, sier Hødnebø. 

Nå bruker byrået Busy sammen 24SevenOffice, og med dette har økonomibiten blitt effektivisert.

– Vi har for eksempel mindre feil på fakturering, og økonomiavdelingen har blitt veldig glad, forteller den daglige lederen.

Kalenderen som utgangspunkt for timeregistrering

Det Hødnebø trekker frem som særlig positivt med Busy er koblingen med kalenderen – at han kun trenger å godkjenne det som ligger der.

– Det å la kalenderen være utgangspunktet for det som kommer inn i timeverktøyet fungerer veldig bra, fordi det er det planleggingsverktøyet folk bruker hver dag, sier Hødnebø.

Denne måten å jobbe på er gunstig for byråer, mener han, særlig dersom man er vant til å la kalenderen styre arbeidsdagen:

– Byråer bør bruke Busy fordi det nesten ikke er et nytt verktøy, da kalenderen får lov til å stå i sentrum fortsatt. Det er er den vi bruker og forholder oss til i hverdagen uansett, også blir Busy bare et sted hvor den logges.

Enkelt system, enkel læring

Det er alltid bekymringer knyttet til å bytte systemer, forteller Hødnebø, for da skal alt læres på nytt. Likevel mener han at det å starte opp med Busy har gått fint.

– Vi satt opp en intern ekspertgruppe som var ansvarlig for opplæring, og det funket greit. Det virker det som at folk har satt seg inn i systemet relativt enkelt, fordi det er så enkelt, sier han.

– Ved et systembytte vil man helst ikke at noe skal endre seg, kun at man bruker mindre tid på systemet og mer på verdiskaping. Jeg har inntrykk av at det er akkurat det som har skjedd.

Vil du vite mer om Busy?

Fyll inn skjemaet under, så kontakter vi deg for en rask intro.