<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1599956070765084&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Go Electra skal trafikkere tid og føre timer med Busy + Xledger

Go Electra skal trafikkere tid og føre timer med Busy + Xledger

Skrevet av: Mira Zeiffert -

Lesetid: 1 minutt

Go Electra har gått fra å planlegge ressurser i FoxOMS til å trafikkere tid i Busy. – Jeg liker godt å kunne legge inn budsjett og timer i forhold hverandre. Nå får vi god totaloversikt over både prosjekter og folk, forteller postprodusent Ina Lindahl.

Go Electra

Go Electra er leverandør av innhold til noen av Norges ledende merkevarer, reklamebyråer, TV-kanaler og næringslivsaktører. Nå har de gått fra å planlegge ressurser i FoxOMS til å trafikkere tid i Busy.

– Vi bruker Busy til å trafikkere tiden i avdelingen, og jeg liker godt å kunne legge inn budsjett og timer i forhold hverandre. Nå får vi god totaloversikt over både prosjekter og folk, forteller postprodusent Ina Lindahl.

Selskapet skal bruke verktøyet sammen med økonomisystemet Xledger, ved hjelp av Busy sin integrasjon.

– Akkurat nå holder vi også på å implementere Xledger, og når det er på plass er ambisjonen at ansatte også skal føre timene sine i Busy, sier hun.

Ina forteller at hun har fått møte et lydhør team bak Busy:

– Man får lov til å være med å påvirke utviklingen, og det synes jeg er veldig bra.