<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1599956070765084&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Derfor bør du samle konsernets timeføring i én plattform

Derfor bør du samle konsernets timeføring i én plattform

Skrevet av: Mira Zeiffert -

Lesetid: 2minutter

Mange store bedrifter og konsern bruker ulike timeverktøy i de forskjellige underselskapene. Dette virker kanskje som et naturlig valg, men å føre timer på denne måten kan være lite effektivt for selskapet på sikt. Mens de ansatte vier lite tid til slike verktøy, sitter nemlig de styrende funksjonene med ansvar for å hente ut data fra systemer som ikke snakker sammen. Les om hvorfor dere bør bytte til et felles timeføringssystem for hele konsernet 🤝

Samle timeføringen i konsernet

Mange store bedrifter og konsern bruker ulike timeverktøy i de forskjellige underselskapene. Bedriftslederne har gjerne valgt systemer selskapet er vant til fra tidligere, ettersom det sparer dem både tid og kostnad i opplæring av ansatte.

Dette virker kanskje som et naturlig valg, men å føre timer på denne måten kan være lite effektivt for selskapet på sikt. Mens de ansatte vier nokså lite tid til slike verktøy, sitter nemlig de styrende funksjonene med et større ansvar for å hente ut data fra systemer som ikke snakker sammen. 

Dette er grunnene til at dere bør bytte til et felles timeføringssystem for hele konsernet ⬇️

Mindre jobb og mer kontroll

For ansatte skal timeføringssystemet fungere til én ting; Å registrere timer. I mellomtiden sitter blant annet ledere, HR og regnskap med større utfordringer. En viktig del av deres jobb innebærer å hente ut informasjon om ansatte, timer og prosjekter fra interne systemer, til bruk i for eksempel rapporter eller lønnskjøringer. Når de forskjellige underselskapene har hvert sitt system består disse prosessene i stor grad av tidkrevende prosesser for å samle all data. 

Slik trenger det ikke være, for med et felles system i hele konsernet vil dataen allerede eksistere hos de som trenger den. Fjern unødvendige steg fra arbeidsprosesser, øk kontrollen og få et bedre helhetsbilde med ett felles timeverktøy for hele konsernet!

Velg systemet som har alt dere trenger

Det som er særlig viktig når man velger å gå for én felles timeløsning, er at den dekker alle behov. Det betyr at de ansatte skal få et system som gjør timeregistreringen rask og oversiktlig. Samtidig bør det tilrettelegges for at prosjekt- og avdelingsledere kan trafikkere tid og planlegge prosjekter uten frustrasjon eller dobbeltarbeid. Ikke minst skal de styrende funksjonene kunne hente ut informasjon om registrerte timer til både regnskaps- og lønnssystem uten stress.

Dessverre kan ikke alle timeverktøy dekke disse behovene i én plattform. Derfor har vi laget Busy.

 

 

Busy for hele konsernet

I Busy får du flere funksjoner som snakker sammen i én brukervennlig løsning. Verktøyet er for mange kjent som et timeføringssystem, og gir ansatte god kontroll på hva de har gjort – og hva de skal gjøre. For andre er imidlertid Busy bedre kjent som et planleggings- eller ressursstyringsverktøy. Prosjekt- og avdelingsledere får god oversikt over sine ansatte, og kan planlegge for lange perioder ved hjelp av noen få klikk. 

Fordi Busy tilbyr både planlegging og timeføring i ett enkelt system, sparer det brukerne for mengder med tid. Planlagt tid blir til registrert tid automatisk, slik at du slipper å føre dobbelt opp med timer. Dessuten beregnes fleksitid, ferie og fravær helt automatisk i timebanken. Med funksjon for godkjennings er det ukomplisert å hente ut korrekt lønnsgrunnlag, og i tillegg kan du opprette ordre med timegrunnlaget for en rask og smidig fakturering.