<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1599956070765084&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Hva er nytt i november?

Hva er nytt i november?

Skrevet av: Even Dalen -

Lesetid: 1 minutt

I november har vi i lansert oppgavefunksjonalitet i Busy 📝 I tillegg har vi hatt fokus på hastighet og stabilitet, noe som har ført til opptil 600% raskere lastetid i Busy!

Nyhetsbrev november

Oppgaver: En ny dimensjon for timeføringen

Mange selskaper har et sett med oppgaver som skal utføres per prosjekt. Ofte må denne oppgavelisten med tid brukt per oppgave også leveres til kunden ved fakturering. Noen har til og med lovpålagte oppgaver som skal utføres per prosjekt.

Disse brukstilfellene kan du nå løse i Busy! Bruk koblingen med 24SevenOffice for å administrere oppgaver derfra ved bruk av avanserte oppgavemaler, eller opprett oppgavene direkte i Busy.

 

nytt i november 1

Aktiver oppgaver under Innstillinger  Generelt  Beta.

Kapasitetsoversikt

Helt nytt denne måneden er også kapsitetsoversikten. Denne er akkurat kommet ut i Beta-versjon, så her vil det komme mye endringer fremover i tid. Trykk på "Oversikt" og velg "Kapasitet" til høyre. Da vil du få en oversikt over alle de ansatte sine arbeidsdager. Se hvor mange timer som er registrert sammenlignet med de ansatte sin kapasitet.

 

nytt i november 2-1

Bruk fargene til få finne ut om det er registrert for mye eller for lite tid en periode. Kapsitetsoversikten er perfekt for å finne manglende timeføring eller lange perioder med mye overtid.

  • ‍Rød farge = Tid registrert er under kapasitet.
  • Grønn farge =  Tid registrert er samme som kapasitet.
  • Blå farge = Tid registrert er mer enn kapasitet.

Lønnseksport: Opprett egne lønnsarter

Som en del av et større fokus på lønn, ferie og fravær har vi nå startet med å forbedre vår lønnseksport. Du kan nå eksportere en lønnsfil direkte til Nettlønn, i tillegg til våre eksisterende lønnsystemer. I tillegg kan du opprette, endre og arkivere lønnsarter direkte i Busy.

 

nytt i november 3

Bedre støtte for overtid i timebanken

Vi har lagt inn to nye typer i timebanken. Overtid kan brukes for tid som skal ha overtidstillegg. Legg til riktig overtidstillegg og det vil automatisk bli beregnet et tillegg i timebanken som vil øke timesaldoen. Denne tiden kan igjen avspaseres eller utbetales etter ønske.

Kobler dere f.eks arbeidstypen deres for "50% Overtid" til timebanktypen "Overtid" og setter tillegg til 50%, vil hver time som blir registrert på den arbeidstypen automatisk generere 1,5 timer i timesaldo.

 

nytt i november 4

 

Eksport av timebank-tabellen

Du kan nå eksportere tabellen i timebanken til excel. Perfekt om du ønsker å dele tabellen med andre, eller må lage flere visualiseringer med dataen.

 

nytt i november 5

‍ 

Dette var noen av de viktigste endringene vi har hatt i november. I tillegg har vi som nevnt hatt stort fokus på hastighet og stabilitet, som vil gi en enda bedre brukeropplevelse med mindre feilmeldinger og raskere timeføring i tiden fremover 🤩