Busy Blogg
Hva er nytt i oktober? 🎃

November 6, 2020

Hva er nytt i oktober? 🎃

Publisert av:
Audun Wigum Arbo

Enklere sletting av hendelser

Vi har fått tilbakemelding på at det var tungvint å slette hendelser, derfor har vi gjort det enklere! Nå kan man slette hendelser ved å trykke «backspace» når en hendelse er åpen på tidslinjen.

Vi har samtidig lagt til mulighet for å angre sletting, i tilfelle det har gått litt fort i svingene. Dette gjøres ved å trykke på «Angre»-knappen som nå vil dukke opp. Man kan så klart bruke CTRL+Z på Windows eller CMD+Z på macOS også.

Lettere justering av hendelser

Det er nå mulig å endre hendelser direkte fra rapporter og godkjenning. Ved å trykke på en enkelthendelses rad i en tabell, vil man nå få opp redigeringsvinduet. Det har også blitt enklere å gjøre raske nedskrivninger; fakturerbar tid og timepris kan nå redigeres direkte i tabellen for prosjektgodkjenning.

Automatisk overføring av hendelser til 24SevenOffice

For de som ønsker timegrunnlaget inn i 24SevenOffice gjort det enda enklere med automatisk overføring, der alle godkjente hendelser automatisk blir overført. Endrer du på en hendelse i etterkant blir dette også reflektert i 24SevenOffice!

Skille mellom loggført og planlagt tid på status-side

Vi har oppdatert status-siden i rapportene, der vi har delt opp tid i kolonnene loggført tid og planlagt tid. Loggført tid vil nå vise tid som har blitt registrert frem til dagens dato, og planlagt vil vise hva som er registrert fremover i tid.

Ny filtrering i rapporter

Vi har forbedret mulighetene for å filtrere i rapporter. Trykker man på "Legg til et filter" oppe til høyre, vil man få opp en liste med mulige filtre å velge mellom.

I tillegg til alle de eksisterende filtrene, har vi også lagt til følgende:

  • Vis kun prosjektene der du er prosjektleder.
  • Vis kun prosjektene til en prosjektleder i ditt arbeidsområde.

Vil du vite mer om Busy?

Fyll inn skjemaet under, så kontakter vi deg for en rask intro.