<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1599956070765084&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Hvordan skape et bærekraftig arbeidsliv?

Hvordan skape et bærekraftig arbeidsliv?

Skrevet av: Mira Zeiffert -

Lesetid: 3minutter

Bærekraft står på dagsorden, og begrepet handler om at noe kan opprettholdes. Ofte blir det assosiert med klima, men i Busy er vi vel så opptatt av å skape et bærekraftig arbeidsliv. Hvordan gjør man egentlig det?

Bærekraftig arbeidsliv

Bærekraft er et av dagens største trendord, og mange assosierer det utelukkende med klima. Bedrifter retter i dag stort fokus mot bærekraftig drift og tiltak, politikere snakker om det grønne skiftet og forbrukere blir stadig mer opptatt av gjenbruk. FN definerer bærekraft som «en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov». De er også klare på at bærekraft kan handle om langt mer enn bare klima; Det har blant annet et sosialt aspekt, der anstendig arbeid for alle utgjør en sentral menneskerettighet.

Å sørge for anstendig arbeid for alle betyr at vi som er med på å forme arbeidslivet også har et ansvar. Èn ting er at den tjenesten vi leverer bør være grønn som mulig, men det er vel så viktig er det å sørge for et arbeidsliv der ansatte klarer å opprettholde arbeidsinnsatsen over lengre tid.

Hvordan kan vi så gjøre dette?


Hva er et bærekraftig arbeidsliv?

Vi vet at bærekraft handler om noe som kan opprettholdes. Inspirert av FNs definisjon for bærekraft kan vi forklare bærekraftig arbeidsliv som et arbeidsliv som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for å imøtekomme tilsvarende behov for i morgen. Med andre ord skal selskapets mål bli møtt, men uten at det går på bekostning av den ansatte.

Du tenker kanskje at dette ikke er et problem i velstående Norge? Det er helt klart at majoriteten av yrkesaktive i landet leverer gode resultater, samtidig som de har det bra på jobben. Likevel blir det begått regelbrudd bak lukkede dører, og enkelte arbeidstakere er ikke klar over sine egne rettigheter. Samtidig finnes det hundrevis av andre arbeidsplasser der ansatte lever under et enormt arbeidspress, og setter urealistiske krav til seg selv og andre. Det hele resulterer i at 25 prosent av landets befolkning til enhver tid har en form for utbrenthet.

Har du selv opplevd å være ekstremt effektiv på jobb på en dag, kanskje med et par overtidstimer, for å deretter være totalt utmattet og ikke komme i mål med noen ting dagen etter? Eller kanskje du gruer deg til å dra på jobben fordi du vet kollegene dine kommer til å presse deg langt over dine egne grenser, kanskje uten den lønnen du fortjener? Da er ikke arbeidslivet ditt bærekraftig.

 

Et godt arbeidsmiljø er grunnmuren

Et fundamentalt element i det bærekraftige arbeidslivet er et godt miljø på jobben. Sett i lys av de nevnte problemstillingene bør arbeidsmiljøet tillate den ansatte å si ifra og sette grenser når arbeidet blir overveldende. Dette føles langt tryggere når man har en kultur for å møte sine kolleger med aksept og forståelse – noe som for mange er kjent som psykologisk trygghet. Ved mangel på denne tryggheten kan konsekvensene bli nokså kritiske på sikt: ansatte som presterer dårlig, som tar ut lange sykemeldinger eller sier opp. Årsaken er at de rett og slett ikke orker mer, fordi de har manglet bærekraftige arbeidsvilkår i for lang tid.

 

Rom for å hente seg inn

La oss være ærlig: Det må være greit å bli sliten på jobben en gang iblant. Noen drives av press og presterer bedre under stressende omgivelser. Det er lov å stå litt ekstra på, så lenge du har rom for å hente deg inn igjen. Selv liker vi å si at litt stress er bra, gitt at det går over like fort som det kom. Vårt beste tips er derfor å strukturere arbeidet i såkalte sprinter – på for eksempel en eller to uker, alt etter hva som passer best. Hva er deres mål for den neste perioden, og når kan dere senke skuldrene? Husk at dere ikke kan gjøre all jobben på én gang, så det gjelder å ta det stegvis, og belønne seg selv på veien.


Du kan ikke være superhelt

Det er ikke alltid kolleger, kultur eller arbeidsrutiner har skyld i at grenser blir sprengt, for noen ganger står ansvaret ene og alene på en selv. Enkelte er ikke like gode til å kjenne etter når de må si stopp – det gjelder ofte ledere, men kan også være deg som er ansatt. Dersom du selv faktisk kjenner på disse symptomene er det på høy tid å ta et oppgjør med deg selv, for du som er et helt vanlig menneske kan ikke være superhelt. Spør deg selv: Hva er det som sliter meg ut? Hvordan kan jeg prioritere annerledes for mindre stress? De rundt oss kan ikke lese tanker, så først og fremst må vi alle huske å ta ansvar for oss selv, men også å si ifra til teamet når det blir tungt. Til slutt må vi huske på at vi ikke trenger å bruke tiden på alt, så lenge vi bruker den på det som faktisk er viktig – både i arbeidslivet og ellers.