<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1599956070765084&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Jobber for åpenhet rundt psykisk helse – med Busy i baklomma 📲

Jobber for åpenhet rundt psykisk helse – med Busy i baklomma 📲

Skrevet av: Mira Zeiffert -

Lesetid: 2minutter

Medlemsorganisasjonen Mental Helse jobber med alt fra kampanjer til politisk påvirkningsarbeid for ett særs viktig mål, nemlig større åpenhet rundt psykisk helse i samfunnet. I februar 2021 flyttet de timeføringen sin fra Excel til Busy, og nå har de systemet alltid tilgjengelig i baklomma.

Mental Helse

Historien om Mental Helse startet i 1968. Medlemsorganisasjonen ble stiftet som følge av at pasienter ønsket å gjøre noe med urettferdigheter og stigmatisering i norsk psykiatri, og i mange år har de jobbet med å utgi publikasjoner og etablere møtesteder for å avstigmatisere og aktualisere mentale helseutfordringer. I dag er de blant annet kjent for tiltak som Hjelpetelefonen, Si-det-med-ord.no og Verdensdagen for psykisk helse, i tillegg til sine mange lokal- og fylkeslag over hele landet.

– Vi ønsker å oppnå mer åpenhet og informasjon rundt psykisk helse i samfunnet. Vi jobber også for å bedre behandlingstilbud og få inn brukermedvirkning på alle nivåer i hjelpeapparatet, forteller Linda Berg-Heggelund, generalsekretær i Mental Helse.

For å oppnå sine mål jobber organisasjonen med alt fra kampanjer til politisk påvirkningsarbeid på alle nivåer. Berg-Heggelund forteller at de under valgkampen i år hadde møter med alle politiske partier for å sette fokus på psykisk helse opp mot Stortingsvalget.

– Det er viktig at de som går inn i regjering har noen tanker om hva som er trengs for å følge opp psykisk helse, og sidestille det med fysisk helse, sier hun.

Arrangerer verdensdagen for psykisk helse

Siden årtusenskiftet har Mental Helse hatt det nasjonale eneansvaret for Verdensdagen for psykisk helse. Den foregår 10. oktober hvert år.

– For verdensdagen jobbes det i hele landet for å aktivere alt fra skoler, barnehage og arbeidsplasser. Det er en kampanje der vi oppfordrer ulike aktører til å være med og markere dagen, og det er noe alle skal kunne gjøre, sier Berg-Heggelund.

Verdensdagen har et nytt tema hvert år som avgjøres av en arbeidsgruppe i Mental Helse. I år var temaet livet under og etter en pandemi, og la særlig vekt på å følge opp de som har det vanskelig.

– Når man vet at en person kanskje ikke har det så bra, nytter det jo ikke å bare spørre hvordan det går. Man må følge opp og høre hva man kan gjøre – være et medmenneske, forteller Berg-Heggelund.


Timeføringen er alltid tilgjengelig i baklomma

Mental Helse har ført timer i Busy siden februar 2021. Tidligere pleide de å registrere timene sine i Excel-ark, og håndteringen av dette krevde manuelt og tungvint arbeid fra de ansatte.

– Nå trenger vi ikke å bruke like mye tid på å registrere timer og følge opp dette. Vi har fått et lettere program, og alt er slusa inn i ett system. Slik får vi bedre oversikt og opplever mer struktur i hverdagen, sier Berg-Heggelund.

Generalsekretæren synes det er viktig å kunne tilpasse systemet etter behovene til de ulike menneskene i organisasjonen. Det Mental Helse liker særlig godt med Busy er mobilappen, for da er timeføringen alltid tilgjengelig i baklomma for de som er på reise.

– Dette skal jo være en hjelp for dem, ikke en ekstra belastning. Appen gjør det lett tilgjengelig for alle, avrunder Berg-Heggelund.