<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1599956070765084&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Løs tidsklemma med visuelle timer

Løs tidsklemma med visuelle timer

Skrevet av: Mira Zeiffert -

Lesetid: 1 minutt

Mange lever en hverdag der de kjemper mot klokka. Ordet tidsklemma har blitt til i nyere tider som et resultat av at vi setter oss for mange gjøremål på for kort tid. Vi er rett og slett ikke gode nok til å beregne tid på det vi faktisk skal gjøre – vi er tidsoptimister. Så hvordan kan vi fange den tiden vi er så opptatt av å ha, men aldri får helt grep om?

Tidsklemma

Tid = tall?

Tid er i utgangspunktet et udefinerbart og usynlig fenomen. Tidligere var det naturen og lyset som styrte oss, men i senere tider har vi begynt å forholde oss til tid som en tallverdi. I dag foregår det meste rundt klokka: du skal være på jobb klokka ni, hente barna klokka fem og se et TV-program halv syv.

Mange timeføringssystemer er også orientert rundt klokkeslett som en tallverdi; du fyller inn start- og sluttidspunkt, eventuelt antall timer arbeidet. Dette kan virke helt naturlig i klokkens tidsalder, men gir det egentlig egentlig en god oversikt over tiden

Svaret på det spørsmålet får du selv avgjøre. Føler du egentlig at du har god kontroll på hva arbeidsdagen har gått til? Var du bombesikker på at du skulle klare å utføre tre oppgaver i dag, men rakk bare to? Hvor blir tiden av når 12 til 16 føles ut som én time?

 

La tid være tid

På en måte har mennesker glemt hva tid egentlig er, for tid er ikke tall. Først og fremst handler det om opplevd avstand fra vi gjør én ting til vi gjør noe annet. Det er ikke rart at du mister kontrollen på arbeidsdagen når du definerer den med en verdi som ikke synliggjør avstanden mellom disse oppgavene.

Så hvordan løser du dette problemet? Jo, du må deg skaffe innsikt gjennom å visualisere arbeidsdagen din. På samme måte som grafiske fremstillinger av statistikk kan gjøre matematiske beregninger lettere å forstå, kan visualisering av tiden gi deg innblikk i de prosessene du ellers er avskåret fra å se – for eksempel hvor lang tid den oppgaven faktisk tok.

Busy er timeføringsverktøyet som viser tiden fra en oppføring til en annen. Hold kontroll på tiden ved å se den utspille seg i et visuelt grensesnitt. Dra hjem fra jobb med en innsikt i hva arbeidstiden faktisk gikk til, og sett deg mer realistiske mål for hva du kan klare å utføre i morgen. La tid være tid med Busy.

Se hvor enkelt du fører timer på tidslinjen her: