<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1599956070765084&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Nytt i Busy: Kopi av prosjekter, oppgaver, ordre og lønn

Nytt i Busy: Kopi av prosjekter, oppgaver, ordre og lønn

Skrevet av: Mira Zeiffert -

Lesetid: 2minutter

Den siste tiden har vi jobbet med mange spennende prosjekter i Busy. En etterspurt funksjon som nå er tilgjengelig er muligheten til å kopiere prosjekter. I tillegg har vi videreutviklet oppgave-hierarkiet, lansert sletting av timer og filtrering i ordremodulen, lagt til en kolonne for lønnstillegg i godkjenningsmodulen og åpnet for lønnsgodkjenning av alle tidligere registrerte timer. Les mer nedenfor!

Busy nyhetsbrev

Kopi av prosjekter

Første nyhet ut i denne omgangen er særlig gledelig for prosjektledere. Nå er det nemlig mulig å kopiere prosjekter i Busy, slik at du slipper å bygge dem helt fra bunnen av. Når du kopierer et prosjekt, vil du få med alt som følger med originalprosjektet: navn, beskrivelse, medlemmer, arbeidstyper og mer. Dette kan du selvfølgelig tilpasse som du ønsker, men i mange tilfeller vil det nå gå enda raskere å administrere nye prosjekter.

blogg 1

 

Videreutvikling av oppgave-hierarkiet

En god nyhet for de som bruker oppgaver i Busy er at vi nå har videreutviklet hierarkiet som består av hovedoppgaver og underoppgaver, altså «oppgave 1», «oppgave 1.1», «oppgave 1.1.1» osv. Tidligere var disse nivåene kun synlige i prosjektrapporten, men nå vil det også være mulig å se dem i budsjettrapporten, samt på selve timeføringen.

I tillegg til dette har vi sørget for at estimatene for underoppgavene i prosjekt- og budsjettrapporten følger med opp til hovedoppgavene, slik at alle estimater blir korrekte og henger sammen.

blogg 2

 

Sletting av timer i ordremodulen

En ny funksjon som har kommet i ordremodulen er muligheten for å slette timer fra kun denne modulen. Dette vil gjøre at timene ikke lenger dukker opp i ordremodulen, og dermed ikke kan faktureres. De vil ellers fungere som normalt i andre moduler. Dette kan for eksempel være kjekt dersom konsulenten har ført timer som skal være med i prosjektregnskapet, men som ikke skal faktureres til kunden.

NB! Vær oppmerksom på at denne handlingen ikke kan angres. Sletting av timer i ordre skal kun gjøres når du er helt sikker på at timene aldri skal faktureres.

blogg 3

 

Filtrering av timer i ordremodulen

Enda en oppdatering som nylig har blitt rullet ut er filtrering av brukere, arbeidstyper og oppgaver i ordrebildet. Dette gjør du helt enkelt ved å klikke på ikonet ved siden av «Bruker», «Arbeidstype» eller «Oppgave», og deretter velge det du ønsker å filtrere på.

Skjermbilde 2024-07-01 kl. 16.09.12

 

Kolonne for lønnstillegg i godkjenningsmodulen

Denne sommeren har vi to nyheter rundt lønn, hvorav én av dem er muligheten til å se lønnstillegg i godkjenningsmodulen. Det gjør at alle lønnstillegg som er ført i valgt periode vil være synlige under en egen kolonne – både i periodegodkjenningen per person og i prosjektgodkjenningen per prosjekt.

blogg 4

 

Lønnsgodkjenning av alle tidligere registrerte timer

Den neste lønnsnyheten er at du nå kan inkludere alle tidligere registrerte timer i neste lønnskjøring, så sant de ikke er kjørt i lønn tidligere. Du huker da av på knappen «Inkluder alle registrerte timer» i lønnsgodkjenningen og velger sluttdato, slik at alle registrerte timer før den valgte datoen blir inkludert. Smart dersom det er timer dere har glemt å føre, for eksempel!

blogg 5-1

 

Hva kommer i Busy?

Over lengre tid har vi arbeidet med et nytt og forbedret API, og vi gleder oss til å endelig lansere det til høsten. Dette vil gi deg enda større fleksibilitet og valgmuligheter i bruk av API-et, og inkluderer blant annet flere nye endepunkter for prosjekter og ordre. I mellomtiden ønsker vi deg en god og avslappende sommer! ☀️🏝