<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1599956070765084&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Nytt i vår: Godkjenning, kostnadsrapport, timeoverføring, roller og mer

Nytt i vår: Godkjenning, kostnadsrapport, timeoverføring, roller og mer

Skrevet av: Mira Zeiffert -

Lesetid: 2minutter

Sommer, sol og ferie er i anmarsj! Mens dagene har blitt varmere, har Busy blitt bedre. I denne runden har vi blant annet lansert godkjenning av egne timer, kostnadsrapport for de med integrasjon til økonomisystemet, timeoverføring til Tripletex, rettighetsstyring med roller, gruppering av ordre etter oppgaver og en del bug-fikser. Les om nyhetene her!

Nyhetsbrev Busy

Innsending av egne timer til godkjenning

En ny funksjon der ansatte ser over og «godkjenner» sine registrerte timer har nå blitt lansert for alle som velger å aktivere det. Dette har av noen blitt etterspurt som ekstra sikkerhet for at ansatte har tatt stilling til timeføringen sin, og brukes gjerne når prosjektledere planlegger tiden for de ansatte. Dersom dere ikke ser på dette som et nødvendig steg, er det selvfølgelig lov til å se bort ifra funksjonen. Les hjelpeartikkelen her.

 

nytt i vår 1

Kostnadsrapport

For de som har koblet Busy til et eksternt økonomisystem, vil man nå kunne få en kostnadsrapport under rapportmodulen. Denne gir en god oversikt over antall, innpris, utpris og totalpris, samt kunde, dato og beskrivelse.

nytt i vår 2

 

Timeoverføring til Tripletex

Apropos økomomisystem, har vi nå kommet med timeoverføring for alle som bruker Busy sammen med Tripletex. Som vanlig henter Busy prosjekter, arbeidstyper (aktiviteter), kunder og produkter fra Tripletex, og ordre som opprettes og ferdigstilles i Busy vil bli sendt til Tripletex. Med den nye funksjonen aktivert vil også timene som føres i Busy kunne sendes tilbake til økonomisystemet. Smidigere blir det ikke! Les hjelpeartikkelen her.

 

nytt i vår 3

 

Rettighetsstyring med roller

I forrige nyhetsbrev nevnte vi at rettighetsstyring med roller var lansert i betaversjon – og nå er det lansert i full skala. Funksjonen gjør det mulig å ha flere rettighetsnivåer i Busy, som du kan tilpasse etter egne behov. Du kan for eksempel opprette en rolle med navnet «Kreatør», og gi den rettigheter heretter. Mangler Busy en ønsket rettighet? Meld det gjerne inn til vår support-chat! Les hjelpeartikkelen her.

Gruppere ordre etter oppgaver

En liten, men gledelig nyhet fra denne våren er muligheten for å gruppere ordre etter oppgaver, for de som bruker dette. Du kan skru på funksjonen i innstillingene under Ordre, ved knappen «Grupper per oppgave på oppgavestyrte prosjekter».

 

nytt i vår 4

 

Infrastruktur og bugs

Gjennom de første vårmånedene gjorde vi noen endringer rundt infrastrukturen i Busy, for en raskere, mer stabil og mer skalerbar applikasjon. Slike endringer kan imidlertid føre til noen uforutsette bugs, og vi setter stor pris på alle som rapporterer det inn – slik at vi kan få det fikset. Vi jobber kontinuerlig med bug-fikser parallelt med nye funksjoner, og takker dere for tålmodigheten når det gjelder disse!

Hva kommer i sommer?

Sommeren byr forhåpentligvis på en avslappende ferie for både oss og dere, men ikke minst byr den på ny feriehåndtering i Busy! Vi jobber for tiden med en bedre brukeropplevelse av feriehåndteringen i timebanken, og her kan du få en sniktitt på det ⬇️

 

nytt i vår 5

 

Dessuten er det nye lønnsomhetsrapporter rett rundt hjørnet, og vi ser frem til å tilby dere enda bedre lønnsomhetskontroll til høsten. I mellomtiden ønsker vi dere alle en god sommer!