<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1599956070765084&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Utvid mulighetene med roller og rettighetsstyring i Busy

Utvid mulighetene med roller og rettighetsstyring i Busy

Skrevet av: Mira Zeiffert -

Lesetid: 1 minutt

Er du lei av å måtte velge mellom de satte rettighetsnivåene i Busy? Kanskje du har noen brukere som trenger et nivå midt imellom, eller ønsker å tilpasse alle rettighetsnivåene selv?‍ Utvid dine muligheter med roller og rettighetsstyring i Busy!

Enkel timeregistrering

Når du setter opp ditt arbeidsområde i Busy, dukker det opp et viktig spørsmål på veien: Hva skal den enkelte bruker ha mulighet til å gjøre?

Rettighetsstyring trenger selvsagt ikke være en komplisert sak, men om du ønsker er mulighetene i Busy mange. Ved hjelp av roller kan du nemlig tilpasse nivåene akkurat slik du ønsker!

 

Hva er en «rolle»?

Rettighetsnivåene i Busy har tradisjonelt bestått av at brukeren enten har status som ansatt, altå vanlig bruker, eller administrator/leder – eventuelt prosjekt- eller gruppeleder i tillegg. Dette har vært satte nivåer, hvor du har vært nødt til å ta et valg mellom A, B eller C.

Ved hjelp av rettighetsstyring med roller kan brukerne derimot tildeles et sett med valgfrie rettigheter. Det betyr i praksis at hver bruker kan få tilgang til akkurat de funksjonene du ønsker. Du kan kalle rollen hva du vil, og du trenger ikke begrense eller utvide brukerens tilganger mer enn nødvendig.

 

Roller Bruker

 

Eksempel: Kundeansvarlig

Roller kan for eksempel være nyttig ved stillingen kundeansvarlig. Her kan det være behov for rettigheter knyttet til kunder, i tillegg til alle de grunnleggende rettighetene som enhver ansatt har. Det kan du enkelt tilpasse i rolleoversikten ved å velge rettigheten «administrere kunder». Du kan også velge hvilke brukere som skal ha denne rollen.

Kundeansvarlig

 

Slik kan du aktivere og sette opp roller

Ønsker du å benytte roller som rettighetsstyring i Busy, er dette noe du kan aktivere i innstillingene. Det gjør du under generelle innstillinger, og med denne skrudd på vil du få en egen fane som heter «Roller». 

Roller rettighetsstyring

 

Ved å opprette en ny rolle kan du den et navn og en beskrivelse, samt legge til hvilke standardrettigheter som skal gjelde, før du gjør eventuelle tilpasninger.

Av ekstra rettigheter som er tilgjengelig, kan du blant annet velge om rollen skal kunne registrere tid på andres tidslinje/planlegger, endre kostnader, se diverse rapporter og mer. Ikke minst kan du administrere hvilke brukere som skal få denne rollen – og det vil alltid være mulig å gjøre endringer senere!

 

Opprett ny rolle

 

Lær mer om hvordan du setter opp roller i vårt hjelpesenter!

 

Tilbakemeldinger?

Har du tilbakemeldinger på roller? Kanskje mangler du en ønsket rettighet, eller har et forslag til hvordan funksjonen kan bli mer brukervennlig? Da setter vi pris på at du informerer oss! Send enn e-post til support@busy.no. 📩