Automatisk timebank

Mens timene registreres, håndteres fleksitid, ferie og fravær i den helautomatiske timebanken.

Leder får innsikt i data for hele bedriften eller avdelingen. Ansatte får sin egen oversikt over timesaldo, feriesaldo og mer.

Ferie- og fraværsoversikt

I totaloversikten er det enkelt å planlegge ferie og fravær – eller se når ansatte er tilgjengelige og borte fra jobb.

Tilpasset selskapet

Busy tar hensyn til arbeidstid, avspasering, sykefravær, permisjon, feriedager og mer.

Systemet tilpasses enkelt selskapets internrutiner og ansattes arbeidsforhold.

Godkjenning av timer, ferie og fravær

Timer, ferie og fravær godkjennes og låses enkelt av leder på en løpende basis, slik at du alltid har kontroll.

Vil du vite mer om Busy?

Fyll inn skjemaet under, så kontakter vi deg for en rask intro.