Glem uoversiktlige Excel-ark

Med Busy sin timebank håndteres fleksitid, ferie og fravær automatisk.

Leder får innsikt i data for hele bedriften, eller filtrert på avdeling. Ansatte får sin helt egen timebank hvor de kan se timesaldo, feriesaldo og mer.

Tilpasset selskapet

Busy tar hensyn til arbeidstid, avspasering, sykefravær, permisjon, feriedager og mer.

Systemet tilpasses enkelt selskapets internrutiner og ansattes arbeidsforhold.

Kontroll på ferie og fravær

I oversikten kan du enkelt planlegge ferie og se når ansatte er tilgjengelige eller borte fra jobb.

Smart godkjenning

Timer godkjennes og låses enkelt av leder på en løpende basis.

Prøv Busy i dag

You are now subscribed.
Something went wrong. Try again later...
Gratis og uforpliktende.