<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1599956070765084&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Optimal arbeidsflyt med Busy + Tripletex, PowerOffice, Xledger, 24SevenOffice eller Marathon

Optimal arbeidsflyt med Busy + Tripletex, PowerOffice, Xledger, 24SevenOffice eller Marathon

Skrevet av: Mira Zeiffert -

Lesetid: 3minutter

Busy virker helt fint som et stand-alone system, men fungerer også utmerket i samspill med økonomisystemet. Med integrasjoner til Tripletex, PowerOffice Go, Xledger, 24SevenOffice og Marathon har det aldri vært enklere for så mange å få så god kontroll på prosjektene! Her kan du lese mer om hvordan også du kan få nytte av Busy med økonomisystemet.

Busy snakker med økonomisystemet ditt

Busy er et timeføring- og planleggingssystem som skiller seg litt fra andre. Mens de fleste timeføringssystemer tar utgangspunkt i å registrere tiden etter at arbeidet er utført, har Busy et fokus på at planlagt tid kan bli til timeføringer. Det innebærer at prosjektledere kan planlegge ansattes tid på forhånd, og i etterkant trenger de ansatte trenger kun å justere avvikene. I tillegg synkroniseres hendelser fra kalenderen inn i den planlagte og registrerte tiden – noe som gir ledelsen et oversiktlig og realistisk bilde av kapasiteten i selskapet.

Busy virker helt fint som et stand-alone system, men fungerer også utmerket i samspill med økonomisystemet. Med integrasjoner til Tripletex, PowerOffice Go, Xledger, 24SevenOffice og Marathon har det aldri vært enklere for så mange å få så god kontroll på prosjektene!

Busy + økonomisystemet

‍Tripletex

Tripletex er et av Norges mest populære regnskapssystemer. Med Busy sin kobling til Tripletex kan du hente kunder, prosjekter og produkter fra regnskapssystemet, mens ordre fra Busy sendes til Tripletex for fakturering. På denne måten får du brukt Busy som et forsystem for registrering av tid, men også planlegging med kapasitetsoversikt og budsjettering – uten å gå vekk fra ditt nåværende økonomisystem. Kombiner Norges beste timeverktøy med Tripletex sine eksepsjonelle regnskapfunksjoner for den ultimate arbeidsflyten!

optimal arbeidsflyt 1

PowerOffice GO

At Busy er integrert med det regnskapssystemet PowerOffice Go betyr at du kan hente kunder, prosjekter, arbeidstyper og produkter fra regnskapssystemet til timeverktøyet. I likhet med integrasjonen med Tripletex, sendes ordre fra Busy sendes også til PowerOffice Go for fakturering, slik at Busy kan brukes som et forsystem for planlegging, registrering og budsjettering av tid. Ved å kombinere det brukervennlige grensesnittet i Busy med det moderne regnskapssystemet er du sikret en enkel og friksjonsfri timeløsning for alle deler av selskapet!

Blant kundene som i dag benytter Busy sammen med PowerOffice er reklamebyrået Melvær&Co. Økonomi- og administrasjonsansvarlig forteller at integrasjonen hjelper selskapet med å få bedre oversikt over prosjektregnskapene – med sanntidsoppdateringer på hvordan prosjektene går. Her kan du lese mer om byråets opplevelse av Busy med PowerOffice.

optimal arbeidsflyt 2

Xledger

Nå kan du som bruker Xledger få tilgang til prosjektlederens drømmeverktøy, integrert med økonomisystemet. Med Busy som forsystem for Xledger får dere et brukervennlig timeføringssystem med integrert planlegger, kapasitetsoversikt og budsjettering. Integrasjonen lar deg hente kunder, prosjekter og produkter fra Xledger, mens ordre fra Busy sendes tilbake for fakturering. Slik kan dere unngå dobbeltarbeid, få bedre kontroll og bruke tiden på det som er viktig!

Daglig leder i A2N digitalbyrå forteller at de har vært svært fornøyde etter at de byttet til Busy med Xledger, og vektlegger den gode dialogen de har hatt med systemleverandøren av det nye timeverktøyet:

– Vi har fått god oppfølging av Busy, noe som har vært veldig fint. De er raske i diskusjon og forstår hvor vi vil, sier han – les mer her!

optimal arbeidsflyt 3

24SevenOffice

24SevenOffice leverer et komplett ERP-system med kunstig intelligens – og tilbyr Busy som standard timemodul. Nettopp fordi Busy fungerer som en integrert timemodul i 24SevenOffice, vil prosjekter, kunder og mer speiles mellom systemene. Når du logger inn i Busy med 24SevenOffice vil alt annet skje helt automagisk.

optimal arbeidsflyt 4

Marathon ERP

ERP-systemet Marathon retter seg spesielt mot PR- og reklamebyråer, noe Busy også gjør. Med Busy kan nemlig prosjektledere trafikkere tiden til prosjektmedlemmene sine med full kapasitetsoversikt, og de kraftige prosjektrapportene gir nødvendig innsikt på løpende basis. Med en enklere timeføring får de ansatte full frihet til å fokusere på prosjektene. Integrasjonen mellom Busy og Marathon gir dere mulighet til å hente kunder, prosjekter og timepriser fra ERP-systemet, og timene sendes igjen tilbake til Marathon for enkel fakturering basert på timene i Busy. 

Andre koblinger

‍Google og Outlook kalender

Enn så viktig koblingen til økonomisystemet er, er det kanskje Busy sin integrasjon med kalenderen du vil få aller mest nytte av på daglig basis. Busy kan nemlig kobles til både Google og Outlook kalender, slik at timeverktøyet henter inn inn alle fremtidige kalenderhendelser. Med en fullbooket kalender betyr det altså at du har minimalt med arbeid å gjøre i timeverktøyet – bare klikk godkjenn, og vipps så er dagen din fylt!

optimal arbeidsflyt 5

Harvest Forecast

At Busy er et timeføringssystem med en integrert planlegger vil si at du kan planlegge og registrere timer i én handling. Dermed kan Busy kan erstatte både Harvest og Forecast, og vi har gjort det så enkelt som mulig for deg å komme i gang. Ved hjelp av Busy sin kobling til Harvest Forecast kan du importere den planlagte tiden fra Forecast, og tiden vil da legges på eksisterende prosjekter og personer. Hvordan du går frem for å importere tid kan du lese om her.